خدمات

✔️بخـش ویژہ و ایــرانے

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84135
🔰پاور ویـو اختصاصی الفا پلاس خالص ایران
تومان10,000
100 / 15000
84136
🔰لایک اختصاصی الفا پلاس خالص ایران
تومان30,000
100 / 15000
84138
🔰ممبـر تلگرام واختصاصی الفا پلاس خالص ایران
تومان120,000
1000 / 5000000
84137
🔰فالوور اختصاصی الفا پلاس خالص ایران
تومان400,000
100 / 15000

✔️پکیج های ویژه پنل

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84183
⭐پکیج 500 کا فالوور بدون ریزش ⭐
تومان22,000
500000 / 500000
84182
⭐پکیج 100 کا فالوور بدون ریزش ⭐
تومان28,000
100000 / 100000
84181
⭐پکیج 50 کا فالوور بدون ریزش ⭐
تومان30,000
50000 / 50000

✔️فالووربدون پشتیبانی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84139
فالـوور رباتیک اینستاگرام بدون ضمانت
تومان5,000
10 / 100000
84140
فالوور رباتیک اینستاگرام سرور دوم
تومان6,500
10 / 18000
84141
فالوور رباتیک سرور سرعتی
تومان7,500
100 / 7000
84142
🥉فالوور رباتیک فوق سرعتی بدون ضمانت
تومان9,000
100 / 10000

✔️بخش فالوور اینستا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84143
فالوور میکس هندی عربی کیفیت متوسط
تومان12,800
20 / 5000
84144
فالوور میکس کیفیت خوب سروربین الملل
تومان14,000
10 / 150000
84145
فالوور میکس سرور کیفیت خوب
تومان18,500
10 / 1000000
84146
💯فالوور اختصاصی آلفا پلاس پیشنهادی
تومان25,000
10 / 1000000
84147
فالوور جدید توربو دارای درصدی لایک کننده
تومان32,000
10 / 2000
84148
قدلوور سرور پیشرو میکس تمام پروفایل اکنتها ایرانی و هندی جدید
تومان34,000
100 / 100000000
84149
⭐فالوور پیشنهادی سرور الفاپلاس کمریزش اکنت قدیمی
تومان38,000
10 / 750000
84150
فالوور فول پروفایل کیفیت عالی سرور توربو پلاس
تومان45,000
100 / 30000

✔️فالور جبرانریـزش دار

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84151
🎸فالوور میکس اروپا دارای دکمه ی جبران ریزش 1ماهه
تومان28,000
100 / 200000
84152
🎸پلاتینیوم فالوور 1 سال گارانتی بادکمه جبران ریزش روزانه
تومان40,000
50 / 2000000
84153
🎸نیترو فالوور کمریزس با یکسال ضمانت دکمه ی جبران ریزش
تومان45,000
50 / 1000000
84154
⭐🎸فالوور تک تاز هزار روز دکمه جبران ریزش پیشنهادی
تومان68,000
10 / 1000000
84155
⭐⭐الفا پلاس فالووور با ضمانت 5 سال دکمه جبران ریزش روزانه
تومان150,000
50 / 500000
84156
فالوور ویژه ده سال دکمه ی جبران ریزش روزانه
تومان180,000
100 / 300000

✔️بخش لایـڪ اینستا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84157
لایک رباتیک اینستاگرام بدون گارانتی
تومان5,000
25 / 100000
84158
لایک ارزون کیفیت متوسط میکس
تومان12,000
100 / 500000
84160
لایک میکس اینستاگرام کیفیت متوسط
تومان13,000
20 / 20000
84159
لایک میکس کیفیت خوب
تومان15,000
10 / 70000
84185
لایک واقعی باکیفیت پینشهادی
تومان15,000
100 / 50000
84161
لایک واقعی باکیفیت پینشهادی
تومان15,000
100 / 50000

✔️ڪامنت اینستاگـرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84162
کامنت تعریف تمجید
تومان40,000
10 / 10000
84163
کامنت ایرانی دلخواه📝 اپدیت شده ( در حال تست )
تومان280,000
10 / 10000

✔️اڪـسپلر اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84164
خدمات ایمپرشن اینستاگرام
تومان5,800
10 / 50000
84165
ریچ اینستاگرام
تومان6,000
100 / 500000
84166
ایمپرشن اینستاگرام >> { عکس+ اکسپلور+ هوم} |
تومان15,000
100 / 1000000
84167
ایمپرشن قدرتمند اینستاگرام { اکسپلور-هوم- مکان- پروفایل}
تومان17,500
100 / 20000000
84168
شیر سرعتی اینستاگرام ویژه
تومان45,000
100 / 100000
84169
شیر بکاربران ایرانی جدید ویژه و پیشنهادی
تومان50,000
100 / 100000

✔️بخش بازدیـد اینستا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84172
بازدید اختصاصی پرقدرت ویژه
تومان15,000
100 / 50000000
84184
بازدید استوری اینستاگرام کیفیت خوب
تومان15,000
1000 / 10000

✔️مـمـبـر ارزان تـلـگـرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84173
ممبرکم ریزش با دکمه جبران ریزش دوماهه
تومان100,000
100 / 40000
84174
ممبر ویژه طلایی ده سال جبران
تومان200,000
100 / 25000

✔️بازدیدتڪپست تلگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84175
بازدید تک پست تلگرام طلایی ارزون
تومان300
100 / 1000000000
84176
بازدید پنجاه پست اخر تلگرام
تومان100,000
10 / 1000000

✔️ری اکشن پست تلگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
84177
Telegram reactions >> {\"👍🔥❤️🥰🤩🎉👏🏻\"} | {Free Views } 🔥 Our produce ✅
تومان7,000
15 / 1000000
84178
ری اکشن منفی {\"👎😢💩🤔🤯🤮😁🤬\"} |
تومان7,000
15 / 1000000
84180
ری اکشن تلگرام >> {👎😁😢💩🤮🤔🤯🤬} | {بدون ریزش}
تومان8,500
20 / 5000000
84179
ری اکشن تلگرام >> {👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻} | {بدون ریزش}
تومان8,800
20 / 5000000