خدمات

🔰پکیج عمده الفا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88810
10کا ممبر ایرانی واقعی الفا پلاس
تومان1,400,000
1 / 1
88811
پکیج 100 کا فالوور بدون ریزش آلفا پلاس
تومان10,000,000
1 / 1

🔰فـالـوور سـرعتـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88861
فالوور باکیفیت الفا پلاس پیشنهادی
تومان70,000
50 / 5000
88863
سرویس فالوور کاملا اختصاصی ( امکان فالوور فعال )
تومان150,000
100 / 8000
88818
فالوور فوقسرعتی باکیفیت بدونریزش
تومان180,000
50 / 500000
88864
فالوور سرور پلاس
تومان188,000
100 / 8000
88862
فالوور فول پروفایلدار باکیفیت
تومان250,000
100 / 8000

🔰فالور ایرانی الفا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88831
فالور ایرانی پیشنهادی سرور الفا پلاس
تومان120,000
200 / 3000
88832
فالوور ایرانی پلاس سروور الفا پلاتینیوم
تومان150,000
200 / 3000
88830
فالوور ایرانی کیفیت مناسب سرور توربو
تومان180,000
200 / 3000

🔰لایک اینستاگرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88833
لایک میکس سرعتی باکیفیت سرور الفا
تومان15,000
10 / 250000
88834
لایک ایرانی سرور الفا پلاس
تومان45,000
10 / 200000

🔰بازدید اینستاگرم

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88835
بازدید اینستاگرام همه مدل پست سرور الفا
تومان18,000
100 / 100000000
88836
بازدید ویدیو واقعی طلایی
تومان38,000
100 / 100000000

🔰کامـنـت اینسـتـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88837
کامنت کیفیت ایرانی دلخواه
تومان450,000
10 / 10000
88838
کامنت کیفیت 100 درصد ایرانی دلخواه سرور پلاتینیوم واقعی
تومان600,000
10 / 10000

🔰دایـرکـت ایـرانـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88839
ارسال انبوه به دایرکت افراد فعال ایرانی 🚀⚡⭐
تومان700,000
1000 / 100000

🔰استوری اینـستـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88840
بازدید استوری پرمیوم عالی سرور الفا
تومان35,000
100 / 10000

🔰مـنشن اینـستـا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88841
منشن افراد دلخواه زیر پست شما 🔥💎🚀
تومان380,000
1000 / 1000000
88842
منشن کامنت گذاران های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
تومان395,000
1000 / 1000000
88843
منشن لایک کننده های پست هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
تومان450,000
1000 / 1000000
88844
منشن افراد از هشتگ های هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
تومان500,000
1000 / 1000000
88845
منشن فالوور های پیج هدف زیر پست شما 🔥💎🚀
تومان650,000
1000 / 1000000

🔰خدمات اکسپلر

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88846
ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡
تومان35,000
10 / 200000
88847
سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀
تومان35,000
100 / 60000
88848
ایمپرشن پست اینستاگرام 3 🎁🔥⚡
تومان40,000
10 / 200000
88849
ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰
تومان48,000
100 / 20000000
88850
اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡
تومان68,000
100 / 3000000

🔰مـمـبــر ایـرانــی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88851
ممبر خالص ایرانی واقعی سرور توربو
تومان180,000
500 / 2000000

🔰مـمـبــر خـارجـی

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88852
ممبر اد اجباری بدون ریزش
تومان200,000
500 / 600000

🔰بازدیـد تـلـگـرام

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88853
بازدید پست آخر تلگرام | سرور الفا
تومان2,000
10 / 30000
88865
ری اکشن میکس پست تلگرام - ایموجی ارسال = 👎😢💩🤔🤯🤮😁🤬
تومان30,000
10 / 1000000
88866
ری اکشن میکس پست تلگرام - ایموجی ارسال =👍🔥❤🥰🤩🎉👏🏻
تومان30,000
10 / 1000000

🔰خدمات روبیکا

IDنامنرخ هر 1000(تومان)حداقل/ حداکثر سفارشتوضیحات
88854
بازدید ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
تومان15,000
100 / 50000
88855
بازدید ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
تومان18,000
100 / 10000
88856
لایک ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
تومان25,000
100 / 50000
88857
لایک ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
تومان28,500
100 / 10000
88858
فالوور ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
تومان120,000
25 / 500000
88859
فالوور ایرانی واقعی روبیکا سرور دوم 🚀💎🔥
تومان150,000
100 / 50000
88860
ممبر کانال ایرانی واقعی روبیکا 🚀💎🔥
تومان188,000
100 / 10000