سرویس ها

پکیـج های بصرفـه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2027
پکیـج طلایـی آلفا⭐
30000
1000 / 1000
2028
پکیـج المـاس آلفـا💎
50000
1000 / 1000
2029
پکیـج یاقـوت آلفـا💫
70000
1000 / 1000
2030
پکیـیج ویـژه ی آلفـا پنجاهکا فالـوور فـول پـروفایل باکیفـیت+پنجاه کـا لایـک فول پروفـایل باکیفیـت💎⭐💎
950000
1000 / 1000

فالـوور اینـستـاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2032
فالوور ایرانی سرور تورنتو پلاس ویژه🌟🌟🌟🌟
9500
1000 / 50000
2021
فالور ایرانی باکیفیت نیمه واقعی (آلفا)
10000
1000 / 10000
1868
فالوور ارزون قیمت سرور دوم الفا
10000
500 / 50000
2031
فالوور ایرانی دارایه هدیه از ده تا پنجاه درصد 
10000
1000 / 50000
1869
فالوور کیفیت مناسب ارزون قیمت سرور آلفا
10500
500 / 20000
1881
فالور ایرانی نقره جدید و باکیفیت✔️💎
10800
500 / 20000
1888
فالوور تیـزرو پلاس سرعت عالـی
11500
200 / 200000
2017
فالوورسـرور کینـگ ✔️
11500
500 / 2000
1884
فالورمیکس ایرانی 90درصد پروفایلدار خیلی کم ریزش سرعت بالا (15 درصد هدیه) (استارت فوری)
11700
500 / 500000
2019
فالوور ایرانی سرور تهـران پلاس
12000
1000 / 10000
1893
فالور میکس ایران وخارج کیفیت خوب سرعت هیولا(10 درصد هدیه) (شروع فوری)
12500
250 / 1000000
1870
فالوور پروفایلدار و پست دار سرور ارکا (پیشنهادی) 
12600
1000 / 50000
1892
فالوور الفا پلاس ویژه و پایـدار پیشنهادی 
12800
1000 / 1000000
1891
فالور ایرانی فوق سرعتی مناسب تعداد بالا ریزش کم (20 درصد هدیه)(شروع فوری)
13000
200 / 50000
1867
فالوور سرعتی سرور ویژه ی آرکاپلاس💎
13800
500 / 500000
1875
فالوور ایران و جهان فوقالعاده سرعتی و کمریزش جدیـد
14000
1000 / 250000
2014
فالوور فوق سرعتی کمریزش دارای کاربر حقیقی💎⭐
14000
1000 / 1000000
1895
فالوور ایرانی کیفیت ویژه ریزش کم سرعت بالا استارت فوری (پیشنهاد ویژه)
14600
500 / 500000
1878
فالور ایران کیفیت خوب سرعت بالا ظرفیت عالی (استارت فوری)جدید
14800
100 / 20000
1886
فالوور ایرانی کیفیت عالی سرعت فوق العاده ظرفیت بالا (استارت فوری)پیشنهادی
15000
10 / 500000
1874
فالوور توربو پلاس ویژه ی سفارشات بالـا
15000
300 / 20000
1882
فالوور سرور نوترینـو ویژه و پیشنهادی ⭐⚡🌟
15200
1000 / 900000
1876
فالور ایران فوق سرعتی ویژه و پیشنهادی دارای هدیه جبران ریزش⚡🌟⭐💎
15800
100 / 20000
1879
فالور ایران فوق سرعتی ویژه جدید ظرفیت بالا (شروع فوری)
16000
350 / 300000
1889
فالور ایرانی کیفیت بالا کم ریزش سرعت عالی( شروع فوری) پیشنهادی ظرفیت بالا
16000
100 / 15000
1885
فالور ایران یاقوت سرعت محشر کم ریزش همراه هدیه استارت فوری -عالیه
16500
500 / 40000
1872
فالور ایران و.. کیفیت وحشتناک بالا پیشنهادی سرور اوربو
16700
500 / 800000
2025
فالوور 99% ایرانی
17000
100 / 60000
2024
فالوور ۸۰ ٪ ایرانی اژدها (استارت آنی) + تخفیف به مدت 5 روز
17000
500 / 20000
1883
فالور ایران طلایی سرعت عالی همراه هدیه (استارت فوری) پیشنهادی جدید
17200
100 / 20000
2023
فالوور ۹۰ درصد ایرانی نیترو ( دارای هدیه )
17500
500 / 20000
1894
فالوئر ایرانی کیفیت عالی ظرفیت بالا سرعت بالا- استارت فوری (پیشنهادی)
18000
1000 / 200000
1899
فالورفول ایرانی کامل پروفایدار شبیه واقعی 100 درصد کیفیت بالا(شروع فوری)(پیشنهادی)
19800
300 / 25000
1898
فالور فول ایرانی 100 درصد پروفایل دار سرعت بالا(استارت فوری)-بهترین کیفیت
20000
500 / 500000
1900
فالوور کامل ایرانی و ۱۰۰ درصد پروفایلدار کیفیت ویژه(شروع فوری)(بسیار پیشنهادی)
20500
500 / 100000
2022
فالور ایرانی به همراه لایک 5 پست آخر +50% هدیه
21000
500 / 10000
1896
فالور فول ایرانی کاملا پروفایل ایرانی فوق سرعتی-کم ریزش -استارت فوری(کیفیت در حد بمب اتم)
21000
100 / 100000
1901
فالور کاملا ایرانی کیفیت بسیار عالی پروفایلدار استارت آنی(با کیفیت ترین فالور ایران)تخفیف عیدانه
22000
50 / 40000
2026
فالوور فول ایرانی کیفیت بالا (پیشنهادی)
22000
50 / 80000
1904
فالور ایرانی پروفایل دار 95 درصد  واقعی (شروع فوری)_تخفیف عیدی(تست شده عالی)
23000
100 / 25000
2018
فالور ایرانی هدفمند + 20% هدیه بیشتر
24000
10000 / 10000
1903
فالوور کامل ایرانی اسم و پروفایل دار عالی کم ریزش (استارت فوری)  پیشنهادی
25000
50 / 30000
1897
فالوور واقعی ایرانی 100 درصد پروفایلدار ایرانی(شروع فوری)(خیلی پیشنهادی)
26000
50 / 90000
2016
فالوور الفا پلاس بهمراه لایک ده پست اول  🌟💎🌟
48000
1000 / 10000
2020
فالوور vip ایرانی
50000
100 / 30000

لـایک اینـسـتـاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1908
لایک ارزون قیمت و به صرفه تیزرو
4000
200 / 10000
1909
لایک بین المللی اینستا 10 کا در روز استارت سریع مکس 15 کا
5000
500 / 10000
1921
لایک  کیفیت بالا سرعت مناسب  دارای میکس
5900
500 / 15000
1914
لایک ایرانی کیفیت بالا بدون ریزش سرعت خوب(استارت آنی)دارای هدیه
6000
500 / 1000000
1920
لایک واقعی بین المللی پرسرعت و استارت سریع
6000
300 / 5000000
1912
لایک بین المللی واقعی برای پست اینستا بدون ریزش 
6300
500 / 500000
1919
لایک کمریزش استارت سریع سرور نیترو
6300
400 / 10000
1922
لایک پست ايراني بدون ریزش  سرور تهران
6400
600 / 300000
1918
آرکا لایک فوق سرعتـی💎
6500
500 / 650000
1910
لایک ایرانی پروفایلدار سرعت متوسط سرور تهران پلاس
6500
500 / 50000
1913
لایک جدید طلایی بدون ریزش آلفا پلاس
6500
500 / 10000
1923
لایک کشور هند- واقعی- سرعت بالا- استارت سریع بدون ریزش
6500
1000 / 2000000
1926
لایک ایرانی پست بدون ریزش جدید شروع آنی سرعت عالی
6700
200 / 500000
1911
لایک ایران میکس کیفیت مناسب دارای 30 درصد هدیه(استارت آنی)جدید
7500
500 / 20000
1924
لایک سرعتی بدون ریزش سرویس پیشنهادی
7500
500 / 1000000
1917
لایک ایران اینستاگرام سرعت بالا ویژه و پیشنهادی ⭐⭐⭐⭐
8000
300 / 250000
1932
لایک ایرانی ای جی تی وی - کیفیت بالا  پیشنهادی
8000
500 / 50000
1925
لایک پست اینستا ایرانی واقعی کیفیت بالا بدون ریزش (استارت آنی)
8000
50 / 22000
1916
توربـو لایک سرعتـی جدید
8500
500 / 200000
1929
لایک ویژه در حد بمب اتـم سرعت عالـی
8700
500 / 500000
1934
لایک ایرانی 100 درصدی پروفایلدار سرعت عالی بدون ریزش( استارت فوری پیشنهادی)
9000
50 / 20000
1933
لایک ایرانی واقعی اینستاگرام کیفیت عالی ظرفیت بالا - شروع فوری (پیشنهادی)
9500
10 / 50000
1927
لایک ایرانی واقعی کاملا پروفایلدار بدون ریزش فوق سرعتی(استارت آنی)(پیشنهادی)
9800
50 / 25000
1936
لایک واقعی ایرانی پروفایل دار بدون ریزش شروع فوری(پیشنهادی)
10000
1000 / 30000
1928
لایک واقعی کاملا ایرانی و پروفایل دار بدون ریزش استارت آنی
10200
500 / 440000
1930
لایک واقعی کاملا ایرانی کیفیت ویژه سرعت عالی استارت آنی(خیلی پیشنهادی)
10500
300 / 12000
1935
⭐️لایک اینستاگرام سرعت بالا 
10800
100 / 40000
1931
لایک ایرانی واقعی بدون ریزش کاملا پروفایل دار(شروع فوری) پیشنهادی
11000
200 / 30000

کامنت اینستاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1956
مجموعه کامنت تبریک تولد
27930
5 / 40
1955
مجموعه کامنت تبریک عمومی
27930
5 / 40
1958
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
27930
5 / 40
1959
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
27930
5 / 40
1954
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
27930
5 / 40
1957
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
27930
5 / 40
1960
کامنت سفارشی ایرانی با متن دلخواه سرعت بالا استارت فوری
28000
5 / 1000
1961
کامنت رندم تصادفی فارسی استارت فوری سرعت بالا
32200
50 / 50000
1962
کامنت دلخواه با متن دلخواه سرعت هیولا استارت فوری
42000
5 / 50000
1963
کامنت پیشفرض ایرانی برای پست معمولی و آی جی تی وی (شروع فوری)
74200
1 / 200000

اکسپلـر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1748
ایمپریشن خارجی کیفیت بالا
1200
500 / 500000
1750
سیو پست خارجی
1500
1000 / 5000
1752
سیو پست اینستاگرام خارجی
2400
100 / 10000
1749
مشاهده پروفایل خارجی
3500
1000 / 7500
1758
تمامـی امار واس پست بیزنس جدید ⭐⭐⭐
4000
1000 / 1000000
1756
ویو آی جی تی وی + Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All
4320
1000 / 1000000
1757
ایمپریشن [EXPLORE - HOME - LOCATION - PROFILE]
5000
100 / 2000000
1746
بازدید پروفایل
7200
100 / 100000
1520
Shares (اشتراک گذاری) پست
8400
100 / 1000000
1519
امار و بازدید از طریق اکسبلر ویـژه✅
10000
100 / 50000

بـازدیـد اینسـتاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1940
پکیج ویو پست اینستاگرام فوق ارزان
812
100 / 10000000
1937
ویو پست فوق ارزان و استارت سریع
850
1000 / 99000000
1938
بازدید پست اینستاگرام سریع
900
1000 / 10000000
1941
ویو + ایمپرشن پایدار پست کاملا ایرانی و واقعی  استارت و سرعت سریع - مکس 5 میلیون
1200
1000 / 1000000000
1943
بازدید واقعی پست کیفیت هیولا سرعت عالی شروع سریع
1260
100 / 10000000
1939
ویو پست واقعی +ایمپرشن  سرعت عالی استارت فوری پایدار
1600
1000 / 5000000
1944
بازدید ایرانی واقعی برای پست آی جی تی وی استارت انی بسیار پر سرعت
4500
2000 / 1000000
1945
بازدید ایرانی واقعی پست اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
5000
1000 / 1000000

استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1946
بازدید واقعی برای تمامی استوری ها استارت و سرعت سریع
2660
100 / 20000
1947
ویو برای اخرین استوری اینستا ظرفیت بالا
5460
100 / 350000
1948
ویو برای تمام استوری ها تا 50 کا -شروع سریع
6720
100 / 400000
1949
بازدید استوری +بازدید پروفایل اینستا استارت سریع
8400
10 / 7500
1950
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ Last Story ~ Max 30k ~ 𝗙𝐀𝐊𝐄 ~ INSTANT
9380
20 / 30000
1951
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 5k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
9800
10 / 5000
1952
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression ~ 𝐀𝐥𝐥 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲~ Max 50k ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ INSTANT
16800
100 / 400000
1953
Instagram - 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 Views + Impression + Profile Visit + Displays ~ 𝐋𝐚𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 ~ Max 50k ~ INSTANT
19600
10 / 50000

آیجـی اینسـتاگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2001
بازدید واقعی پست ای جی تی وی سرعت نور استارت آنی_(دارای درصدی هدیه)
1260
100 / 10000000
2002
بازدید ایرانی واقعی پست IGTV اینستاگرام - حداقل 100 - حداکثر نامحدود - شروع آنی - سرعت 1 میلیون بازدید در روز
1540
250 / 1000000

ســرور ویـژه تلگـرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1966
🔥بازدید تک پست فوری تلگرام
210
300 / 15000
1967
بازدید 5 پست تلگرام
1260
500 / 15000
1968
بازدید 10 پست تلگرام
2100
500 / 15000
1969
بازدید 20 پست تلگرام
4200
500 / 15000
1970
ممبر ارزان قیمت 🚀 
5000
1000 / 10000
2015
👤 Telegram Fake Member (Auto Start) ⭐️
7800
500 / 30000
1971
بازدید 50 پست تلگرام
9450
500 / 15000
1972
ممبر اجبار هیدن برای کانال های زیر 100 کا
10976
1000 / 40000
1973
ممبر فیک کانال های زیر 100 کا
11200
500 / 30000
1974
ممبر اجباری هدین برای کانال های بین 100 الی 200 کا
12320
500 / 30000
1975
بازدید 100 پست تلگرام
13650
300 / 15000
1977
ممبر فیک ارزان
13650
1000 / 30000
1976
💧⭐️🔥⚡️ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا
13650
1000 / 100000
1978
ممبر اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 1)
15456
1000 / 50000
1979
💧⭐️🔥ممبر فعال گروه تلگرام چت کن
15750
1000 / 100000
1981
ممبر اد اجباری کانال (هیدن) 
16800
1000 / 50000
1982
ممبر فیک برای کانال های زیر 300 کا
16800
1000 / 50000
1980
ممبر فیک گروه ( عمومی)
16800
500 / 30000
1983
ممبر اجباری [ هیدن ] ریزش کم (پنل 2)
17696
500 / 50000
1985
ممبر اد اجباری خالص ویو دار     
18900
1000 / 100000
1986
ممبر اد اجباری ساده کانال (سرویس اختصاصی)
18900
1000 / 50000
1984
✅افزودن اجباری ممبر واقعی گروه تلگرام پنلی [کیفیت عالی] 
18900
1000 / 50000
1988
ممبر اجباری [ عادی ] ویودار کانال تلگرام
20160
1000 / 50000
1987
ممبر بسیار‌ کم ریزش 〽️ [ ممبر کانال ]
20160
1000 / 50000
1989
ممبر قفلی کانال تلگرامی 🔐 [ ریزش صفر ]
20160
500 / 150000
1990
✅افزودن اجباری ممبر  گروه تلگرام پنلی (هیدن)
21000
1000 / 100000
1992
ممبر اجباری کانال [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀
26880
1000 / 100000
1991
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ کانال تلگرام
26880
1000 / 50000
1994
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالا بزرگ زیر 1 میلیون ]
26880
1000 / 50000
1993
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی🇹🇩 ]
26880
500 / 50000
1995
ممبر واقعی اجباری هیدن برای کانال های عمومی تلگرام- استارت آنی-سرعت عالی ریزش کم
27300
500 / 600000
1996
ممبر نیترو کانال 👀 [ بازدید بالا ]
33600
1000 / 50000
1997
ممبر فیک 🤖 کانال [ کانالای خارجی+300k🇹🇩 ]
40320
500 / 50000
1998
ممبر اجباری [ فوق کیفیت ] 🎖برای کانال تلگرام
44800
1000 / 50000
1999
ممبر اختیاری کانال [ پاپ آپ مختلط ]
179200
1000 / 10000
2000
ممبر اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ] کانال
246400
1000 / 10000

خدمـات وبـسایــت

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2003
بازدید کننده مستقیم از وبسایت
11130
500 / 1000000
2004
بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا
15960
500 / 1000000
2011
بازدید کننده از طریق اینستاگرام
19110
500 / 1000000
2009
بازدید کننده از طریق توییتر
19110
500 / 1000000
2005
بازدید کننده از طریق توییچ
19110
500 / 1000000
2008
بازدید کننده از طریق فیسبوک
19110
500 / 1000000
2006
بازدید کننده از طریق لینکدین
19110
500 / 1000000
2012
بازدید کننده از طریق پینترست
19110
500 / 1000000
2010
بازدید کننده از طریق گوگل
19110
500 / 1000000
2007
بازدید کننده از طریق یوتیوب
19110
500 / 1000000